fastighetsmäklare

Välkommen till Fastighetsmäklare Stephan Willberg när du skall sälja din fastighet eller bostadsrätt. Tillsammans tittar vi på affären ur såväl marknadens som ditt privatekonomiska perspektiv. 

fastighetsförvaltare

Jag förvaltar bostads-, skogs- och kommersiella fastigheter. Även lång erfarenhet som styrelseledamot i olika branscher och är ledig för nya uppdrag. 

juridiska tjänster

Juridisk rådgivning, testamenten, boupp-teckningar, arvskiften, upprättande av olika avtal. Exempelvis samboavtal, bodelningsavtal, gåvobrev, reverser, äktenskapsförord, framtidsfullmakt m.m.